UCZCIJMY OFIARY OBOZU

PAMIĘTAJMY O WIĘŹNIACH

SPOCZYWAJĄCYCH NA CMENTARZU OBOZOWYM W SMUKALE


W wigilię Wniebowstąpienia Pańskiego, tj. w sobotę 7 maja o godz. 12.00

w Smukale na Cmentarzu Obozowym przy ul. Baranowskiego

odbędzie się przy udziale władz samorządowych,

uczniów naszej szkoły i kompanii honorowej Wojska Polskiego

uroczysta Msza Św. w intencji ofiar obozu.

Dodatkowe informacje