PILNE! Spotkanie z mieszkańcami osiedla

Rada Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo

organizuje w dniu 03. października br. (poniedziałek)

spotkanie mieszkańców z przedstawicielem

Zakładu Gazownictwa w Bydgoszczy

w sprawie gazyfikacji naszych osiedli

oraz w sprawie terenu objętego rewitalizacją.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 22,

ul. Opławiec 157, o godzinie 18:00.

Dodatkowe informacje