Wniosek o określenie warunków przyłącza gazu.

  W dniu 13 lutego odbyło się spotkanie mieszkańców naszych osiedli z Radą Mieszkańców na którym poruszono między innymi zagadnienie budowy gazociągu. Sprawy te idą w dobrym kierunku, jednak jest celowe, żeby jak najwięcej osób wypełniło wniosek o określenie warunków przyłącza. Z oczywistych względów jest celowe wykazanie zainteresowania i wywarcie pewnego nacisku w tej sprawie.

   Można pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek (link poniżej).

Wniosek o określenie warunków przyłączenia

 

   Do wniosku należy załączyć plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie obiektu, w którym będą używane przyłączane urządzenia, instalacje lub sieci, względem istniejącej sieci, usytuowanie sąsiednich obiektów oraz propozycję lokalizacji punktu wyjścia z systemu gazowego. Warunek ten spełnia m.in. mapa do celów informacyjnych lub opiniodawczych w skali 1:500, 1:1000, 1:2000 uwzględniająca aktualny stan rozgraniczenia działek.
Należy zaznaczyć na mapie proponowanej lokalizacji szafki gazowej lub kotłowni gazowej.
 
   Dokumenty te należy wysłać na adres

Polska Spółka Gazownicza

Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy

Jagielońska 42 85-097 Bydgoszcz

W razie wątpliwości jak wypełniać wniosek (lub wątpliwości w sprawie mapki) osobiście zanieść wniosek na na ulicę Jagielońską 42 (wchodzi się przez bramę z prawej strony, przy okazji jest szansa na  informacje o budowie gazociągu ).  

Dodatkowe informacje