Spotkanie mieszkańców Smukały, Opławca i Janowa.

  Dnia 13. lutego odbyło się spotkanie mieszkańców Smukały, Opławca i Janowa w sprawie inwestycji na osiedlu. Monitorujemy prace związane z przyłączeniem osiedla do sieci gazowej, plany, projekty, terminy i postęp prac. Jest to priorytetowa sprawa dla osiedla, bowiem od niej zależy też terminowość budowy ulic osiedlowych i kolejnych etapów gazyfikacji. Po raz kolejny podniesiono konieczność składania wniosków do gazowni (dostępne są poniżej).

   Na zebraniu, korzystając z okazji, Radny Rady Miasta zaapelował do mieszkańców o udział w zbliżającej się KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ, która odbędzie się 20. lutego br. o godz. 9:00 w Ratuszu przy ul. Jezuickiej 1. Na powyższej komisji będzie rozpatrywana petycja mieszkańców Smukały- Opławca- Janowa w sprawie budowy ulicy Smukalskiej. Została ona złożona do Ratusza pod koniec ubiegłego roku. Zebraliśmy na niej około 750 podpisów. 750 osób poparło budowę, "więc nie może być tak aby na komisji zabrakło mieszkańców"- apelował Radny.

   Na komisji będzie też mowa o budowie ulicy Sanatoryjnej i Botanicznej.
PRZYJDŹ, TO TEŻ TWOJA SPRAWA.
TYLKO RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!
Ina

 

 

 

 

Dodatkowe informacje