"Ręce opadają"

Przez  7 lat żadnej inwestycji. Co roku piszemy, bijemy się o swoje, zapraszamy prezydenta.

Na początku roku Rada Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo wraz z R.O. Piaski złożyła petycję w sprawie budowy ulic, popartą podpisami mieszkańców, do Rady Miasta. Na tej podstawie Rada Miasta podjęła decyzję o budowie ulic: Sanatoryjnej. Piaski i Botanicznej.

Również w styczniu tego roku została złożona druga petycja w sprawie budowy ulicy Smukalskiej. Rada Miasta także podjęła decyzję o kompleksowej przebudowie ulicy Smukalskiej i wnioskowała do Prezydenta o realizację tej budowy w jak najkrótszym terminie.

petycja w załączeniu

petycja w załączeniu

Odbyły się konsultacje społeczne, wszyscy widzieliśmy plany. I co dalej?

Mamy koniec roku 2017. Smukalska powinna być już realizowana, a w budżecie na rok 2018 który pan Prezydent przedstawił, budowy nie ma.

Sanatoryjna, jak i inne ulice, według uchwały planu utwardzania dróg osiedlowych (przyjętej przez pana Prezydenta) powinna być oddana do użytku z końcem przyszłego roku.

W podsumowaniu tego półrocza (złożonego zgodnie z przepisami ) Prezydent wykonał plan budowy ulic miejskich  aż w 0,2 %. Jak będzie w przyszłym roku ?

Ina

Dodatkowe informacje