Rada Osiedla Informuje

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Bydgoszczy

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego panu zagospodarowania przestrzennego

"Smukała-Elektrownia Wodna" w Bydgoszczy

- czytaj dokument

Dodatkowe informacje