Inwestycje w Smukale, Opławcu i Janowie

  • Drukuj

W odpowiedzi na wniosek Rady Osiedla w imieniu

Mieszkańców Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo

Prezydent Miasta zorganizował w ratuszu spotkanie :

   Na spotkaniu zostały przedstawione następujące sprawy:

  1. Inwestycje w Smukale, Opławcu i Janowie jakie Miasto zrealizowało w w latach 2010-2018.

  2. Założenia budżetu Miasta dla wspomnianych terenów.

  3. Gazyfikacja Dzielnicy.

  4. Możliwość odłączenia Smukały, Opławca i Janowa od Bydgoszczy - oddolna inicjatywa Mieszkańcow.

   pismo Urzędu Rady Miasta .pdf

   protokół ze spotkania .pdf