Działka przy ulicy Branowskiego

.

Stanowisko Zarządu Ray Osiedla Smukała Opławiec Janowo dotyczące wpisu do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy przeznaczenia terenu leśnego przy ulicy Baranowskiego pod zabudowę jednorodzinną. 

Dodatkowe informacje