Ulica Opławiec - podpisy

   Zebraliśmy do tej pory 1221 podpisów pod petycją
w sprawie budowy całej ulicy Opławiec,
bardzo dziękujemy za tak liczne zaangażowanie. 
Jednocześnie informujemy że podpisy można przynieść
do końca miesiąca stycznia. 
                                  za Zarząd Jolanta Grądzka
 

Dodatkowe informacje