HISTORIA NIEMIECKIEGO OBOZU PRZESIEDLEŃCZEGO W SMUKALE

   Drodzy czytelnicy, mieszkańcy osiedla. W związku ze zbliżającą się 75. rocznicą zakończenia II wojny światowej oraz faktem, iż otrzymaliśmy obszerne opracowanie na temat niemieckiego obozu przesiedleńczego w Smukale, zamieszczamy ten materiał na naszej stronie.

   Opis historii obozu został opracowany przez bydgoską delegaturę Oddziałowego Biura Badań Historycznych w Gdańsku, Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN. Opis ten można powielać i traktować jako wiarygodny i aktualny.

Mamy nadzieję, że zamieszczony materiał będzie pomocą dydaktyczną dla młodzieży szkolnej i ciekawą lekturą dla Państwa.

Ina

- Pismo Rady Osiedla do Delegatury IPN w Bydgoszczy.

- Odpowiedz Delegatury IPN.

- Niemiecki obóz przesiedleńczy w Smukale (1941-1943) Rys historyczny.

Dodatkowe informacje