Pierwszy Rodzinny Marsz Na Orientacje

...

 


 

KARTA ZGŁOSZENIA

Formularze zgłoszeniowe:

formularz zgłoszeniowy w formacie .pdf

Formularz należy wypełnić, podpisać i przesłać na adres

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

REGULAMIN 

1. CEL IMPREZY:

Popularyzacja rodzinnego marszu na orientację, promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia połączone z promocją terenu Smukały i Opławca, jako miejsca o bardzo dobrych warunkach do uprawiania marszów oraz innych form turystyki aktywnej.

2. ORGANIZATORZY:

 • Rada Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo
 • Zespół Szkół nr 22
 • Rada Rodziców ZS nr 22
 • Stowarzyszenie Smukała
 • Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Pomorza i Kujaw
 • Parafia pw. Przemienienia Pańskiego
 • Koordynator Marszu: Bogdan Dzakanowski Tal. 664432709
 • Bogumiła Miller Tel. 693181692
 • Tomasz Czajkowski 601672559
 • Koordynator trasy Daniel Bałdyga 502619106

PATRONAT HONOROWY
Sekretarza Stanu w MON i posła na sejm RP
Bartosza Kownackiego

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 25 marca 2017 roku (sobota) godz. 10:00
 • Start i meta, dekoracja zwycięzców: Zespół Szkół nr 22 ul. Opławiec 157 BYDGOSZCZ
 • Biuro Zawodów czynne w godz. 9.00 do 10.00 na miejscu startu.
 • Zakończenie ok 13 00 wspólnym rodzinnym biesiadowaniem przy ognisku.

4. TRASA I DYSTANS

 • Dystans dla uczestników zaliczenie połowy punktów i nie przekroczenie limitu czasowego
 • Nawierzchnia: w 99% drogi szutrowe, leśne, niewielkie odcinki asfaltu.
 • Trasa oznakowana Obowiązujący limit czasowy wynosi 2h.
 • Trasa nie jest atestowana.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Marsz jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych rodzin i osób.
 • Warunkiem udziału w zawodach jest uiszczenie opłaty startowej, przestrzeganie regulaminu, własnoręczne złożenie podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 lat są zobowiązane do posiadania pozwolenia od rodziców lub prawnych opiekunów i mogą brać udział w marszu tylko z osobą pełnoletnią.
 • Organizator ogranicza liczbę startujących do 300 zgłoszeń.
 • Dobrze widziany kompas.

6. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:

 • Zgłoszenia do marszu przyjmowane będą poprzez formularz drogą elektroniczną do dnia 23.03.2017 r.
 • lub w Biurze Zawodów w dniu marszu
Bezpośredni link do zapisów :
www.oplawiec.com.pl
 
 
 • Zawodnicy, którzy dokonają zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy i dokonają wpłaty na n/w konto do dnia 23.03.2017 r., - opłata startowego wynosi 10 zł.
 • Opłata po tym terminie i w dniu startu wynosi 15 zł. i będzie przyjmowana w Biurze Zawodów.
 • Opłata wpisowa nie podlega zwrotowi w przypadku nieukończenia biegu lub rezygnacji zawodnika z udziału w imprezie.
 • Osoby niepełnoletnie w wieku do 18 są zwolnione z zapisów.
 • Opłata płatna na konto: 05 1160 2202 0000 0002 3726 5139
 • Przed biegiem należy dokonać osobistej rejestracji w Biurze Zawodów do godz. 10:00 celem potwierdzenia zgłoszenia, podpisania karty zgłoszeniowej, dokonania opłaty startowej i pobrania numeru startowego.
 • Uwaga: Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dokument tożsamości.
 • Uczestnik biegu wypełniając i podpisując kartę zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje: numer startowy, wodę mineralną źródlaną na trasie i na mecie, posiłek regeneracyjny na mecie.

7. NAGRODY

 • Puchar sekretarza Stanu w Mon i posła na sejm RP Bartosza Kownackiego przyznany zostanie rodzinie najliczniejszej i która będzie miała w określonym czasie największą ilość punktów zaliczonych.
 • Dla wszystkich uczestników marszu (zgłoszonych drogą elektroniczną) przewiduje się medale.
 • Organizator przewiduje możliwość przyznania dodatkowych nagród w zależności od pozyskania dodatkowych sponsorów.

8.ZAPLECZE SPORTOWE

 • Nad poprawnością strony sportowej czuwa Organizator marszu lub osoba wyznaczona przez Organizatora.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, w przeciwnym razie mogą podlegać wykluczeniu z udziału marszu decyzją Organizatora.
 • Rozstrzygnięcia ostateczne oraz reklamacje uczestników leżą w gestii Organizatora.

9. ZABEZPIECZENIE MEDYCZNE:

 • Zawodnicy przedkładają organizatorowi aktualne badania lekarskie informujące o tym, iż ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach.
 • Uczestnicy nie posiadający badań wypełniają stosowne oświadczenie, że ich stan zdrowia pozwala na udział w zawodach. Wszyscy zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Marszem kieruje Dyrektor Marszu, który decyduje w sprawach organizacyjnych, bezpieczeństwa i porządku oraz rozstrzyga w sprawach spornych.
 • Dostarczone przez organizatora numery startowe należy umieścić z przodu na odzieży wierzchniej.
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione lub pozostawione przez zawodników.
 • Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących.
 • Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie, które zostaną podane do wiadomości najpóźniej w dniu marszu.
 • Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych marszu.
 • O sprawach nieuwzględnionych w regulaminie decyduje Organizator.
 • Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród dodatkowych.

Patronat medialny

                       

 

 

 

Dodatkowe informacje