Podłączenie wody i kanalizacji sanitarnej na Opławcu

     Szanowny Pan Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy

Prosimy o odpowiedz , na jakim etapie znajduje się sprawa
podłączenia wody i kanalizacji sanitarnej
dla mieszkańców Bydgoszczy na Osiedlu Opławiec

Dodatkowe informacje