Aktywność Radnych Rady Miasta

W opinii Rady Osiedla aktywność Radnych Rady miasta przez ostatnie trzy i pół roku była mizerna by nie rzec żadna jeśli chodzi o działania na rzecz naszych osiedli. Dlatego wystąpiliśmy o sprawozdania imienne każdego z radnych, może ich działań po prostu nie dostrzegamy jak i obecności na zebraniach z Radą Osiedla.

Dodatkowe informacje