Ogłoszenia RO

Propozycje inwestycji miejskich.

Informacje Rady Osiedla w dotyczące odbioru odpadów i oświetlenia ulic.

Posmo w sprawie firmy Komunalnik

.

Dodatkowe informacje