Ogłoszenia RO

Życzenia Świąteczne

.

Przedszkole

.

Rada Osiedla

.

Bydgoski Budżet Obywatelski

Szanowni Państwo,
Przewodniczący Rad Osiedla
 
Dzień dobry,
 
W imieniu Prezydenta Miasta Bydgoszczy informuje, że do 30 grudnia  2020 r. odbywa się głosowanie w tegorocznej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy wybiorą projekty za kwotę 16 mln zł, które zrealizujemy w przyszłym roku.
 
Karta do głosowania znajduje się na stronie: www.bydgoszcz.pl
 
W głosowaniu zdecydujemy o realizacji projektów w kilku kategoriach. Głosy na poszczególne kategorie są niezależne od siebie. To oznacza, że mamy możliwość jednoczesnego zagłosowania zarówno na projekty osiedlowe, ponadosiedlowe, jak i małe projekty społeczne. W każdej kategorii projektów: osiedlowych (na jednym z osiedli), ponadosiedlowych oraz małych projektów społecznych możemy oddać 1 głos.
Łącznie każdy mieszkaniec będzie mógł oddać 3 głosy.
• projekty osiedlowe -  1 wybrany projekt (na jednym wybranym osiedlu)
• projekty ponadosiedlowe - 1 wybrany projekt
• mały projekt społeczny - 1 wybrany projekt
 
Przed portiernią w ratuszu głównym (wejście przy ul. Jezuickiej 1)  wyłożone są plakaty i plakaty projektodawcy.
 
Harmonogram:
- głosowanie mieszkańców: 1 - 30 grudnia 2020 r.
- ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 20 stycznia 2021 r.
 
Mieszkańcy, którzy potrzebują pomocy w wypełnieniu elektronicznego formularza i nie mają dostępu do Internetu mogą liczyć na pomoc. Czekamy pod numerem telefonu:  660 240 004.
 
Proszę w miarę możliwości o przekazanie informacji pozostałym członkom Rady Osiedla i mieszkańcom.
 
Z poważaniem
Jacek Rosół

Koordynator programu Bydgoski Budżet Obywatelski
Kierownik Referatu Partycypacji Społecznej
Biuro Komunikacji Społecznej
Urząd Miasta Bydgoszczy
ul. Jezuicka 2 pok. 8, 85-102 Bydgoszcz
tel.  52-58-58-926
tel. kom. 785 251 085
www.bydgoszcz.pl/bbo
www.bydgoskiekonsultacje.pl
www.bdgbo.pl
www.facebook.com/bdgboDodatkowe informacje