Ogłoszenia RO

Stabilizacja dróg gruntowych.

Dotyczy: realizacji inwestycji polegających na stabilizacji

   dróg gruntowych płytami ażurowymi zaplanowanych

   w obrębie Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo w Bydgoszczy. 

Pismo Wiceprezydenta Miasta Bydgoszcz.

Odpowiedz Rady Osiedla

Uwagi do studium

spotkanie

Praca badawcza

Prośba o pomoc w ankiecie do pracy badawczej

Dzień dobry, 

jestem tegoroczną maturzystką III LO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni i w ramach matury międzynarodowej wykonuję pracę badawczą, w której porównuję zrównoważony rozwój Gdyni i Bydgoszczy, na podstawie trzech dzielnic z każdego miasta. Jednym z elementów mojej pracy jest ankieta, skierowana do mieszkańców tych dzielnic (link do ankiety): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoZ9IMFsxUnb7tUDDs5eyj9pI8VZ7DyUHgR_pWJUeeSq6wbQ/viewform?usp=sf_link.

 Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie powyższej ankiety wśród mieszkańców osiedla Smukała-Opławiec-Janowo,

co umożliwiłoby mi zebranie większej ilości odpowiedzi. 

                                                                        Z wyrazami szacunku,

                                                                        Weronika Lazoryk

Dodatkowe informacje