Ogłoszenia RO

"Ręce opadają"

Przez  7 lat żadnej inwestycji. Co roku piszemy, bijemy się o swoje, zapraszamy prezydenta.

Na początku roku Rada Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo wraz z R.O. Piaski złożyła petycję w sprawie budowy ulic, popartą podpisami mieszkańców, do Rady Miasta. Na tej podstawie Rada Miasta podjęła decyzję o budowie ulic: Sanatoryjnej. Piaski i Botanicznej.

Również w styczniu tego roku została złożona druga petycja w sprawie budowy ulicy Smukalskiej. Rada Miasta także podjęła decyzję o kompleksowej przebudowie ulicy Smukalskiej i wnioskowała do Prezydenta o realizację tej budowy w jak najkrótszym terminie.

petycja w załączeniu

petycja w załączeniu

Odbyły się konsultacje społeczne, wszyscy widzieliśmy plany. I co dalej?

Mamy koniec roku 2017. Smukalska powinna być już realizowana, a w budżecie na rok 2018 który pan Prezydent przedstawił, budowy nie ma.

Sanatoryjna, jak i inne ulice, według uchwały planu utwardzania dróg osiedlowych (przyjętej przez pana Prezydenta) powinna być oddana do użytku z końcem przyszłego roku.

W podsumowaniu tego półrocza (złożonego zgodnie z przepisami ) Prezydent wykonał plan budowy ulic miejskich  aż w 0,2 %. Jak będzie w przyszłym roku ?

Ina

Konsultacje w sprawie utwardzenia dróg osiedlowych.

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych

(Botaniczna, Jeżynowa, Piaski, Sanatoryjna)

   Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 22 września do 13 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic Jeżynowej, Botanicznej, Piaski i Sanatoryjnej.

   Projekt przebudowy ul. Sanatoryjnej zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsca postojowe, najwięcej w rejonie kościoła. Wykonano też dodatkowy wariant przewidujący budowę osobno jezdni i chodnika jednostronnego. Skutkowałoby to jednak dużą ingerencją w prywatne posesje i przebudową infrastruktury podziemnej.

   Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciągu pieszo jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami. Na wybranych odcinkach ulica zostanie wyposażone we wzmocnione pobocze. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia. Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań. Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji . Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach ZDMiKP.

 Link do pełnego artykułu (mapek), również do kart konsultacji, gdzie można pisać swoje uwagi,wnioski.

Rajd rowerowy

Dodatkowe informacje