Ogłoszenia RO

Działka przy ulicy Branowskiego

.

Stanowisko Zarządu Ray Osiedla Smukała Opławiec Janowo dotyczące wpisu do Studium Uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bydgoszczy przeznaczenia terenu leśnego przy ulicy Baranowskiego pod zabudowę jednorodzinną. 

Akcja - Zamień worek na roślinę

.

Podziękowania

.

Projekt zagospodarowania przestrzennego.

   Dzień dobry! Przesyłam Państwu ogłoszenie o wyłożeniu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bydgoszczy, które zostało zamieszczone 31 maja 2021
m.in. w prasie oraz na stronie BIP MPU.

z poważaniem

Monika Bronisz-Kot

Projektant
Tel: (52) 58 58 448

Mail: m.broniszkot@mpu.bydgoszcz.pl

 

Ogłoszenie o wyłożeniu projektu

 

 

 

Dodatkowe informacje