Ogłoszenia RO

Majówka w Inowroclawiu

 

Zaproszenie

Rada Osiedla Smukała -Opławiec -Janowo

zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału

w majowej wycieczce do

INOWROCŁAWSKICH TĘŻNI.

Wyjazd 3. maja (wtorek) o godz. 10:00 z parkingu

obok przedszkola przy ul. Opławiec.

Powrót około godz.19:00.

W programie wycieczki: tężnie, park zdrojowy, grilowanie

(kielbaska, pieczywo, napoje i słodycze).

W trakcie majówki koncert zespołu Polifonika

w muszli koncertowej.

Zgłoszenia przyjmujemy

do dnia 25 kwietnia lub do wyczerpania miejsc

pod numerem telefonu 660 794 341.

Dodatkowe informacje przy zgłoszeniu.

 

Świeta Wielkanocne 2016

 

"Aby zwycięstwo dobra nad złem

i życia nad śmiercią,

będące przesłaniem nadchodzących

Świąt Wielkanocnych,

stało się źródłem radości i nadziei ."

 

Zdrowych , pogodnych, radosnych i spokojnych

Świąt Wielkiej Nocy

Smacznego jajka, mokrego dyngusa,

a także odpoczynku  w rodzinnym gronie

życzy

Rada Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo.

 

W sprawie bobrów.

Pan Wiesław Zawistowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. pisze:

"W ciągu minionego roku zaobserwowano nasilone, w porównaniu z poprzednimi latami, żery bobrowe. Ślady bytowania bobrów, szczególnie nadgryzione drzewa, stały się częstym elementem krajobrazu m in. nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, także w centrum miasta. Z uwagi na to, że liczebność populacji bobra rośnie, może dochodzi do jeszcze częstych uszkodzeń drzew przez te zwierzęta. Nadgryzione i powalone mogą być pojedyncze drzewa. ale także grupy drzew i krzewy.

Poważnie nadgryzione drzewa mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W związku z powyższym , za Państwa pośrednictwem, chcielibyśmy zachęcić mieszkańców Bydgoszczy do podejmowania dzialań mających na celu zabezpieczenie i zachowanie drzew narażonych na działanie bobrów. Przede wszystkim chodzi tu o drzewa rosnące nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, na których zaobserwowano  żery lub stwierdzono nadgryzione drzewa w sąsiedztwie.

Obecnie najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew przed bobrami jest owinięcie pni siatką metalową na wysokość około 1,5m. Stosowanie malowania pni drzew, np. farbą, nie jest skuteczną metodą odstraszania bobrów.

W załączeniu przesyłam Państwu ulotkę na ten temat. Informuję także, że w przypadku zapotrzebowania, WGK dysponuje większą ich liczbą. W wersji elektronicznej (pdf) ulotka jest dostępna na stronie internetowej "Czysta Bydgoszcz" w zakładce "Zieleń w mieście" (http://www.czystabydgoszcz.pl)."

 

 

Święta Bożego Narodzenia 2015

Dodatkowe informacje