Ogłoszenia RO

Inwestycje w Smukale, Opławcu i Janowie

W odpowiedzi na wniosek Rady Osiedla w imieniu

Mieszkańców Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo

Prezydent Miasta zorganizował w ratuszu spotkanie :

   Na spotkaniu zostały przedstawione następujące sprawy:

  1. Inwestycje w Smukale, Opławcu i Janowie jakie Miasto zrealizowało w w latach 2010-2018.

  2. Założenia budżetu Miasta dla wspomnianych terenów.

  3. Gazyfikacja Dzielnicy.

  4. Możliwość odłączenia Smukały, Opławca i Janowa od Bydgoszczy - oddolna inicjatywa Mieszkańcow.

   pismo Urzędu Rady Miasta .pdf

   protokół ze spotkania .pdf

Ulica Smukalska

ten sam artykuł w .pdf

Święta Bożego Narodzenia

Uwaga! Mikołaj!

 

ô

 UWAGA!

Rada Osiedla informuje.

że dnia 15 grudnia (sobota) od godz.10;00

będą dostarczane paczki od św. Mikołaja

dla najstarszych mieszkańców naszego osiedla.

 

ina

Dodatkowe informacje