Stabilizacja dróg gruntowych.

  • Drukuj

Dotyczy: realizacji inwestycji polegających na stabilizacji

   dróg gruntowych płytami ażurowymi zaplanowanych

   w obrębie Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo w Bydgoszczy. 

Pismo Wiceprezydenta Miasta Bydgoszcz.

Odpowiedz Rady Osiedla