Kalendarium

Kalendarium Opławca i Smukały (wyboru dokonał ks. Stefan Bryll)

c.d. Kalendarium Opławca i Smukały (wyboru i uzupełnienia dokonał pan Stanisław Karpiński)

    • 1579 Nazwa Smukała-Młyn występuje po raz pierwszy w dokumencie dotyczącym przejęcia parafii Osielsko przez Kapitułę Włocławską.
    • 1744 Nazwa Opławiec wymieniona po raz pierwszy w dokumentach inwentarza wójtostwa bydgoskiego
    • 1750 W parafii Osielsko powstaje bractwo Przemienienia Pańskiego, które podtrzymuje tradycję odpustów o zasięgu pozaparafialnym z pielgrzymkami do cudownego obrazu.
    • 1764 Parafia bydgoska przechodzi do archidiecezji gnieźnieńskiej, a z nią Opławiec i prawdopodobnie Smukała.
    • 1766 W inwentarzu starostwa bydgoskiego wymieniany jest Opławiec.
    • 1895 Powstanie Bydgoskich Kolei Powiatowych ze stacjami Opławiec i Smukała Górna
    • 1903 Powstanie Fabryki Karbidu w Smukale
    • 1904 Powstanie Sanatorium dla piersiowo-chorych. Kaplica sanatoryjna stanowi pierwszy ośrodek duszpasterski na terenie dzisiejszej parafii.
    • 1906 Powstanie pierwszej zapory i elektrowni przy Fabryce Karbidu w Smukale
    • 1907 Wybudowanie mostu na Brdzie wraz z linią kolejki do Maksymilianowa
    • 1920 Przejęcie Fabryki Karbidu przez władze polskie do „Karbidu Wielkopolskiego”
    • 1923 Powstanie pierwszej szkoły w Opławcu (budynek dzisiejszego oddziału przedszkolnego)
    • 1924 Opławiec i Smukała Górna wchodzą w skład nowo utworzonej parafii Św. Trójcy, a Smukała Dolna – w skład parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
    • 1928 Postawienie krzyża przed bramą wjazdową do „Karbidu Wielkopolskiego” (zniszczyli go Niemcy, topiąc w wodach Brdy)
    • 1933 Opławiec i Smukała Górna wchodzą do nowo utworzonej parafii Św. Antoniego (Czyżkówko).
    • 1939 Likwidacja „Karbidu Wielkopolskiego”, zapory wodnej i elektrowni
    • 1941 (1.09) Utworzenie obozu przejściowego na terenie byłego „Karbidu Wielkopolskiego” (dzisiejszy internat ODZ). W trzech pomieszczeniach (hala fabryczna i dwa baraki) przebywa około 1200 osób (wysiedleni rolnicy z Pomorza wraz z rodzinami). Do dnia likwidacji przez obóz przeszło około 4000 osób, zginęło 814, w tym 420 dzieci. Cmentarze ofiar znajdują się przy ulicach Opławiec oraz Braranowskiego.
    • 1946 Smukała Dolna włączona do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa na Czyżkówku
    • 1947 W Smukale Dolnej, w dawnej szkole pruskiej powstaje kaplica. Jest to drugi ośrodek duszpasterski na terenie dzisiejszej parafii.
    • 1948 Powstaje Gimnazjum Przemysłowo-Energetyczne w Smukale (dzisiejszy ODZ).
    • 1951 Wizytacja Abp. Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Polski w kaplicy sanatoryjnej
    • 1952 Wybudowanie drugiej zapory wodnej i elektrowni w Smukale
    • 1954 Smukała Górna i Opławiec włączone do miasta Bydgoszczy
    • 1961 Wybudowanie nowego budynku szkoły podstawowej (tzw. tysiąclatka)
    • 1969 Likwidacja Bydgoskich Kolei Powiatowych
    • 1975 Smukała Dolna zostaje przyłączona do miasta Bydgoszczy
    • 1978 Budowa mostu przez rzekę Brdę na ulicy Biwakowej
    • 1981 Rozpoczęcie budowy kaplicy w Smukale Dolnej
    • 1983 Utworzenie parafii Przemienienia Pańskiego
    • 1986 Rozpoczęcie budowy kościoła
    • 1987 Pierwsza Msza Święta na cmentarzu ofiar byłego obozu pracy w Opławcu-Smukale
    • 1990 Pierwsza Msza Święta w kościele (Pasterka)
    • 1993 wybudowanie kładki przez Brdę na wysokości oddziału przedszkolnego
    • 1992- 1996 Budowa wodociągu w Smukale i Opławcu
    • 1992- 2008 Budowa kanalizacji sanitarnej w Smukale i Opławcu
    • 1999 Wybudowanie sali gimnastycznej przy szkole podstawowej
    • 2000 Utworzenie Gimnazjum nr 30 w Opławcu
    • 2000 Konsekracja nowo wybudowanego kościoła parafialnego
    • 2000 Przedłużenie linii A 58 do Smukały
    • 2002 Utworzenie Zespołu Szkół nr 22 w Opławcu, w skład którego wchodzą Szkoła Podstawowa nr 34 i Gimnazjum nr 30.
    • 2003 Powstaje UKS
    • 2003 Założenie parku w Opławcu
    • 2007 1. spływ kajakowy "Szlakiem Karola Wojtyły"
    • 2008 1. festyn parafialny w Opławcu
    • 2009 Pomnik upamiętniający spływ Karola Wojtyły rzeką Brdą
    • 2010 Budowa kanalizacji deszczowej w Smukale i Opławcu
    • 2010 Ukończenie budowy domu parafialnego
    • 2012 Wybudowanie ORLIKA przy Zespole Szkół nr 22
    • 2013 30. rocznica powstania parafii w Opławcu
    • 2014 Przez Opławiec przebiega najdłuższa ścieżka rowerowa
    • 2015 (22. lutego) Umiera ks. Prałat Stefan Bryll
    • 2015 Przedłużenie linii A 54 do Smukały

Dodatkowe informacje