Skład Rady Osiedla

W drodze podjętych uchwał skład Rady Osiedla zmienił się i od dnia 02.03.2015r. jest następujący:

 

PRZEWODNICZĄCA RADY OSIEDLA
 • Irmina Zielińska
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ RADY OSIEDLA
 • Jolanta Grądzka
 • Bogdan Dzakanowski

SKARBNIK

 • Elżbieta Zielaskowska
KOMISJA INWESTYCJI, GOSPODARKI KOMUNALNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
 • Paweł Warszawski (Przewodniczący)
 • Jadwiga Lewandowska (z-ca Przewodniczącego)
 • Jolanta Grądzka
 • Ewa Wenderlich
 • Bogdan Dzakanowski
 • Robert Zając
KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, OPIEKI SPOŁECZNEJ I KULTURY
 • Mirosława Apanasiewicz (Przewodnicząca)
 • Jan Suchomski (z-ca Przewodniczącej)
 • Ewa Wenderlich
 • Irmina Zielińska
 • Bogdan Dzakanowski
 • Adam Kamiński
 • Paweł Warszawski
KOMISJA SPORTU, TURYSTYKI I REKREACJI
 • Adam Kamiński(Przewodniczący)
 • Wiesław Ruczyński (z-ca Przewodniczącego)
 • Magdalena Grabowska
 • Mirosława Apanasiewicz
 • Jakub Nowaczyk
 • Paweł Ostrowski
 • Robert Zając

Dodatkowe informacje