Skład Rady Osiedla

W drodze podjętych uchwał nastąpiła zmiana funkcji członka Rady Osiedla. Skład Rady Osiedla nie zmienił się i od dnia 10.09.2018r. jest następujący:

 

PRZEWODNICZĄCA RADY OSIEDLA
 • Jolanta Grądzka
ZASTĘPCY PRZEWODNICZĄCEJ RADY OSIEDLA
 • Irmina Zielińska
 • Bogdan Dzakanowski

SEKRETARZ

 • Marta Janicka

SKARBNIK

 • Ewa Wenderlich
CZŁONKOWIE RADY OSIEDLA
 • Paweł Warszawski
 • Wiesław Ruczyński
 • Robert Zając
 • Adam Kamiński
 • Mariusz Kopalski
 • Jerzy Ratz
 • Tomasz Prusecki
 • Tomasz Grądzki
 • Jan Suchomski
 • Tomasz Olechnowicz

Dodatkowe informacje