Konsultacje w sprawie utwardzenia dróg osiedlowych.

Konsultacje w sprawie utwardzenie dróg osiedlowych

(Botaniczna, Jeżynowa, Piaski, Sanatoryjna)

   Zaczynamy kolejne konsultacje związane z przebudową ulic bez twardej nawierzchni. Od 22 września do 13 października będzie można zgłaszać uwagi do opracowanych koncepcji budowy ulic Jeżynowej, Botanicznej, Piaski i Sanatoryjnej.

   Projekt przebudowy ul. Sanatoryjnej zakłada stworzenie ciągu pieszo-jezdnego wyłożonego kostką betonową. Stosowane będą skrzyżowania wyniesione i progi zwalniające. Na ulicy zaprojektowano 66 miejsca postojowe, najwięcej w rejonie kościoła. Wykonano też dodatkowy wariant przewidujący budowę osobno jezdni i chodnika jednostronnego. Skutkowałoby to jednak dużą ingerencją w prywatne posesje i przebudową infrastruktury podziemnej.

   Projekt ulicy Piaski zakłada wykonanie ciągu pieszo jezdnego o zróżnicowanej konstrukcji. Na nawierzchni ułożona zostanie masa bitumiczna poza wyniesionymi skrzyżowaniami, progami zwalniającymi oraz zjazdami. Na wybranych odcinkach ulica zostanie wyposażone we wzmocnione pobocze. Projekt zakłada też nowe oświetlenie i poprawę odwodnienia. Celem konsultacji jest zebranie uwag dotyczących przyjętych rozwiązań. Może skutkować to wprowadzeniem korekt do zaprezentowanych koncepcji . Ze szczegółowymi opisem zadania, mapami i planami można zapoznać się na stronach ZDMiKP.

 Link do pełnego artykułu (mapek), również do kart konsultacji, gdzie można pisać swoje uwagi,wnioski.

Dodatkowe informacje