Głosowanie przeciw petycji mieszkańców w sprawie gazu.

Lista Radnych którzy głosowali za odrzuceniem petycji (czyli przeciw mieszkańcom) w sprawie gazu w strefie ujęcia wody pitnej dla Bydgoszczy;

Radni z PO:  Bąk, Czwojda, Drozdalski, Matowska, Mikołajczak, Różańska, Witkowska, Zagłoba, Zwolak

Radni z SLD: Krysińska, Puławski

 

Ina

Dodatkowe informacje