Kosultacje społeczne

Zarządzenie Nr 520/2018 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy otwartych basenów w nowym kompleksie Astorii. 

- czytaj dokument

Dodatkowe informacje