Zebranie w S.P. nr 34

 

       Spotkanie w dniu 02.04.br. z mieszkańcami, organizowane przez Radę Osiedla Smukała -Opławiec -Janowo, trzeba uznać za udane. Przede wszystkim Rada Osiedla dziękuje mieszkańcom za  tak liczne uczestniczenie w nim. Miały, na pewno, na to wpływ omawiane zagadnienia i związane z nimi pytania.

       Zaproszeni goście- przedstawiciele Zakładu Gazowniczego w Bydgoszczy i Prezes MW i K Pan Drzewiecki, omówili kwestie związane z budową gazociągu oraz podatkiem od wód opadowych. Przedstawiciel R.O. przewodniczący Komisji Inwestycji i Ochrony Środowiska, Pan Paweł Warszawski omówił natomiast kryteria budowy ulic na naszych osiedlach.

       Poruszona została także sprawa inicjatywy społecznej mieszkańców- -oddzielenia się dzielnicy od miasta, oraz budowy sieci światłowodowej.

       W trakcie zebrania mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań. Pytano między innymi o przyłącza gazowe, wnioski do gazowni (wiele rozdano), terminy realizacji, kolejność inwestycji, studzienki kanalizacji deszczowej czy zasady naliczania podatku.

       Wiele emocji budziła rozmowa na temat inicjatywy społecznej popierającej odłączenie dzielnicy od miasta. Natomiast idea budowy sieci szybkiego dostępu do Internetu zyskuje coraz więcej zwolenników. Zebrano podczas spotkania kilkadziesiąt podpisów pod petycją.

       Organizatorzy spotkania zadbali także o mieszkańców zapewniając słodki poczęstunek oraz kawę, herbatę i zimne napoje.

       Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu...

Ina

Dodatkowe informacje