POZ w dzielnicy Smukała Opławiec Janowo.

   Rada Osiedla Smukała Opławiec Janowo zwraca się do pana Prezydenta

z prośbą w sprawie naliczania dodatkowych opłat przez Aministrację

Domów Miejskichw Bydgoszczy za wynajem pomieszczeń w budynku

mieszczących się w Bydgoszczy, przy ul. Opławiec 153.

                                                  Pismo Rady Osiedla

Dodatkowe informacje