Utwardzenie ulic Baranowskiego i Agrestowej

Stabilizacja ul.Baranowskiego. ul.Agrestowej i ulic przyległych
w technologii z płyt ażurowych.

pismo Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy
do Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wyświetl pismo ...

 pismo Dyrektor Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy
do Przewodniczącej Rady Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo

Wyświetl pismo ...

Dodatkowe informacje