Bydgoski Fundusz Obywatelski

Szanowni Państwo Przewodniczący Rad Osiedli

Już po raz dziesiąty pieniądze z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego mogą być
wydane na inwestycje osiedlowe, społeczne, duże zadania ponadosiedlowe oraz
na mikroprojekty osiedlowe - nową kategorię w programie.
Pomysłów może być wiele.

Pismo Prezydenta Bydgoszczy

Formularz zgłoszeniowy projektów

Dodatkowe informacje