Powołanie skarbnika Rady Osiedla Smukała Opławiec Janowo

                         Uchwała Rady Osiedla Smukała Opławiec Janowo.

Podejmujemy uchwałę w sprawie powołania na funkcję skarbnika Rady Osiedla Panią Elżbietę Zielaskowską , która wyraziła zgodę podjęcia funkcji skarbnika.

 

    Głosowało - 12 Radnych
  • Za podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych (wrzyscy obecni na zebraniu).
  • Przeciw - 0
  • Wstrzymało się 0

Dodatkowe informacje