Wysłane pismo do Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miasta

Pismo zostało wystosowane w związku z trwającymi konsultacjami społecznymi dotyczącymi projektu dokumentu „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)”.

 

Trzy strony dokumentu:

Ina

Dodatkowe informacje