Ogłoszenia RO

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentu strategicznego

Działania R.O. doprowadziły do przedłużenia konsultacji społecznych do dnia 08.04.2015.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Aktywizacja społeczno-gospodarcza terenów leżących nad zbiornikami i ciekami wodnymi w Bydgosko-Toruńskim Obszarze Funkcjonalnym (BTOF)”.

Czytaj więcej...

Ksiądz Prałat Stefan Bryll odszedł

 

Czytaj więcej...

....i to byłoby na tyle.....

Express BYDGOSKI, wtorek 3 lutego  2015

Bez komentarza

Czytaj więcej...

Rezygnacja z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla

 

    Drodzy mieszkańcy,

           chciałbym podziękować wszystkim Państwu i zaangażowanym w życie naszych osiedli za pięć lat współpracy i jednocześnie  poinformować o swojej rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Osiedla.

Czytaj więcej...

Dodatkowe informacje