Ogłoszenia RO

W sprawie bobrów.

Pan Wiesław Zawistowski, Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej U.M. pisze:

"W ciągu minionego roku zaobserwowano nasilone, w porównaniu z poprzednimi latami, żery bobrowe. Ślady bytowania bobrów, szczególnie nadgryzione drzewa, stały się częstym elementem krajobrazu m in. nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, także w centrum miasta. Z uwagi na to, że liczebność populacji bobra rośnie, może dochodzi do jeszcze częstych uszkodzeń drzew przez te zwierzęta. Nadgryzione i powalone mogą być pojedyncze drzewa. ale także grupy drzew i krzewy.

Poważnie nadgryzione drzewa mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i ich mienia. W związku z powyższym , za Państwa pośrednictwem, chcielibyśmy zachęcić mieszkańców Bydgoszczy do podejmowania dzialań mających na celu zabezpieczenie i zachowanie drzew narażonych na działanie bobrów. Przede wszystkim chodzi tu o drzewa rosnące nad Brdą i Kanałem Bydgoskim, na których zaobserwowano  żery lub stwierdzono nadgryzione drzewa w sąsiedztwie.

Obecnie najskuteczniejszym sposobem ochrony drzew przed bobrami jest owinięcie pni siatką metalową na wysokość około 1,5m. Stosowanie malowania pni drzew, np. farbą, nie jest skuteczną metodą odstraszania bobrów.

W załączeniu przesyłam Państwu ulotkę na ten temat. Informuję także, że w przypadku zapotrzebowania, WGK dysponuje większą ich liczbą. W wersji elektronicznej (pdf) ulotka jest dostępna na stronie internetowej "Czysta Bydgoszcz" w zakładce "Zieleń w mieście" (http://www.czystabydgoszcz.pl)."

 

 

Święta Bożego Narodzenia 2015

ZABAWA SYLWESTROWA 2015

 

 Zapraszamy

mieszkańców wraz z przyjaciółmi na kolejną zabawę SYLWESTROWĄ do Zespołu Szkół nr 22.

Pamiętając poprzednie zabawy sylwestrowe, gdzie bawiliśmy się razem, wiemy iż dobrego jedzenia i muzyki nie zabraknie.

Zapewniamy opiekę nad dziećmi, które również nie będą się nudziły - zapewniamy im opiekę moderatorów.

 

Rozpoczynamy od godz. 20:00

Koszt imprezy sylwestrowej 140,- zł od osoby.

- smaczne menu i stół z wiejskimi specjałami

- napoje, szampan

- muzyka DJ FILL

- dla każdego drobny upominek pamiątkowy

- pokaz sztucznych ogni, konkursy z nagrodami

 

Bliższe informacje i zapisy do 19.12.2015

pod nr tel. 502 083 422

Czytaj więcej...

Pomoc prawna pro bono.

Pomoc prawna "dla dobra publicznego". Kancelaria Adwokacka

Adwokat Arkadiusz Pikulik

Filia Kancelarii w Bydgoszczy, ul. Długa 48/4, 85-034 Bydgoszcz

 

"Szanowni Państwo,

z myślą o kłopotach ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym (...), a także osób które z uwagi na swoją sytuację materialną nie mogą pozwolić sobie na korzystanie z odpłatnej pomocy prawnej, pracownicy i współpracownicy Naszej Kancelarii Adwokackiej służyć będą bezpłatną pomocą i doradztwem.

Pomoc prawna będzie świadczona co do zasady w siedzibie Kancelarii przy ulicy Długiej 48/4 w Bydgoszczy. Aby skorzystać z pomocy Adwokata, albo Radcy Prawnego należy umówić się telefonicznie na termin dyżuru. Dyżury będą odbywały się w środy w godzinach od 14:00 do 16:00. Możliwe jest także zorganizowanie dyżuru w innym miejscu niż Kancelaria - przede wszystkim ze względu na stan zdrowia osób zainteresowanych skorzystaniem z nieodpłatnej pomocy prawnej.

W celu umówienia się  na dyżur prosimy o kontakt telefoniczny z Sekretariatem Kancelarii pod numerem 667 388 672."

 

Tak rozpoczyna się list skierowany do Rady Osiedla

 

"Pomoc prawna pro bono jest pomocą prawną "dla dobra publicznego" i dedykowana jest osobom których nie stać na skorzystanie z porady na zasadach komercyjnych. W duchu tej inicjatywy zapraszamy do kontaktu z Naszą Kancelarią i podjęcia współpracy mającej na celu dotarcie z pomocą prawną do osób najbardziej jej potrzebujących."

Podpisał Adwokat Arkadiusz Pikulik

Całość listu dostępna jest w siedzibie R.O. Smukała- Opławiec- Janowo.

 

Ina

 

 

 

Dodatkowe informacje