Ogłoszenia RO

Remont ulicy Smukalskiej - lista podpisów

 

PILNE! Spotkanie z mieszkańcami osiedla

Rada Osiedla Smukała- Opławiec- Janowo

organizuje w dniu 03. października br. (poniedziałek)

spotkanie mieszkańców z przedstawicielem

Zakładu Gazownictwa w Bydgoszczy

w sprawie gazyfikacji naszych osiedli

oraz w sprawie terenu objętego rewitalizacją.

Spotkanie odbędzie się w Zespole Szkół nr 22,

ul. Opławiec 157, o godzinie 18:00.

Konsultacje społeczne

W piątek, 16.września o godz. 18:00 w Zespole Szkół nr 22 przy ul. Opławiec,

odbędzie się spotkanie z mieszkańcami osiedli Smukała, Opławiec, Janowo

w celu przeprowadzenia konsultacji społecznej na temat:

PROJEKTU UCHWAŁY RADY MIASTA BYDGOSZCZY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARU ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU REWITALIZACJI NA TERENIE MIASTA BYDGOSZCZY

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

 

Załączniki na stronie BIP

http://bip.um.bydgoszcz.pl/prezydentmiasta/zawiadomienia-o-konsultacjach-spolecznych/konsultacje_w_sprawie_rewitalizacji.aspx#0

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

 

Od dziś (09.09) w województwie kujawsko-pomorskim zaczyna działać Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Najważniejsze informacje dotyczące jej funkcjonowania podczas konferencji prasowej przedstawili Wojewoda Kujawsko-Pomorski P. Mikołaj Bogdanowicz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy insp. Paweł Spychała.

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Powinny one służyć również optymalnej alokacji zasobów sprzętowo-kadrowych służb, w szczególności do podejmowania decyzji co do tworzenia komisariatów i posterunków Policji.

 

Krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach:

 

  1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,
  2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:
    • bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;
    • w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  publicznemu,
  3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy wymiany informacji.

 

Informacje prezentowane na mapach będą uwzględniały zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa.

Strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji.
W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych

112, 997.

Prosimy o odpowiedzialne korzystanie z aplikacji.

Każde naniesione na mapę zagrożenie wywoła odpowiednią reakcję Policji.

http://kujawsko-pomorska.policja.gov.pl/kb/mapa-zagrozen-bezpiecze/68183,dok.html 

 

Dodatkowe informacje