Ogłoszenia RO

POZ w dzielnicy Smukała Opławiec Janowo.

   Rada Osiedla Smukała Opławiec Janowo zwraca się do pana Prezydenta

z prośbą w sprawie naliczania dodatkowych opłat przez Aministrację

Domów Miejskichw Bydgoszczy za wynajem pomieszczeń w budynku

mieszczących się w Bydgoszczy, przy ul. Opławiec 153.

                                                  Pismo Rady Osiedla

Stabilizacja dróg gruntowych.

Dotyczy: realizacji inwestycji polegających na stabilizacji

   dróg gruntowych płytami ażurowymi zaplanowanych

   w obrębie Osiedla Smukała-Opławiec-Janowo w Bydgoszczy. 

Pismo Wiceprezydenta Miasta Bydgoszcz.

Odpowiedz Rady Osiedla

Uwagi do studium

spotkanie

Dodatkowe informacje