Ogłoszenia RO

Zebranie

Pismo Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie rozbudowy ulicy Smukalskiej.

Remont ulicy Smuklskiej

Dobre i złe wiadomości da mieszkańców północnej Bydgoszczy.

Ulica Smukalska będzie remontowana, Piaski - już nie.

artykuł w "Metropolii Bydgoskiej" z dnia 01.03.2019

Dodatkowe informacje